Vaccinatie Kastratie - Sterilisatie Tandheelkunde Blaasproblemen  Vaak naar de kattenbak gaan, kleine plasjes, miauwen tijdens het plassen, plots buiten de kattenbak gaan plassen, bloed in de urine,... Het zijn allemaal symptomen van blaasproblemen bij de kat.

Men kan de blaasproblemen opdelen in drie groepen:
  • Lichamelijke oorzaken, bv. blaasgruis of -stenen
  • Gedragsgerelateerde oorzaken, bv. stress
  • Idiopatische blaasontsteking

Lichamelijke oorzaken

In een gezonde blaas krijgen bacteriŽn zelden kans om te groeien. Vaak is er een ander probleem aanwezig waardoor bacteriŽn de kans krijgen om te gaan groeien. Aan de hand van een urinestaal kunnen we gaan kijken of er al dan niet bacteriŽn aanwezig zijn.

Normaal gezien is de urine van een kat goed geconcentreerd. Deze kan verdund raken wanneer men ziet dat de kat meer gaat drinken en zodus ook meer gaat plassen. Belangrijke oorzaken hiervan zijn diabetes, nierfalen of schildklierproblemen. Doordat de urine minder geconcentreerd is, krijgen bacteriŽn de kans te groeien.

Blaasgruis en blaasstenen zijn een veelvoorkomende oorzaak van blaasontstekingen. Ze hebben een schurende werking tegen de blaaswand waardoor deze geÔrriteerd en beschadigd raakt. Dit kan er voor zorgen dat uw kat pijn heeft bij het plassen en dat er zich bloed bevindt in de urine. Radio- of echografie kunnen over dit alles meer duidelijkheid geven.

Een bijkomend probleem zien we bij katers: het feline urologisch syndroom (FUS). Door de nauwere doorgang in de penis kan het zijn dat die door blaasgruis verstopt raakt. Wanneer u ziet dat uw kat niet meer kan plassen, is dit wel degelijk een spoedgeval en dient u zo snel als mogelijk een afspraak vast te leggen. Doordat de blaas niet meer geledigd kan worden, geraakt deze overvuld en kunnen de nieren geen afvalstoffen meer afvoeren waardoor de kat zichzelf zal gaan vergiftigen. De kat dient dan gesondeerd te worden om op die manier de plasbuis weer vrij te maken.

Gedragsgerelateerde oorzaken

Het natuurlijke gedrag van een kat kan eveneens een oorzaak zijn van plassen in huis, namelijk het territoriale gedrag. Door middel van urineren, bakenen zij hun eigen territorium af. Verder moet er ook gekeken worden naar het gedrag van uw kat. Wanneer het echt over markeren gaat, is dit vaak op territoriaal belangrijke plaatsen zoals aan deuren of ramen. Katten staan bekend als stressgevoelige dieren, de minste verandering kan voldoende zijn. Denk hierbij aan verandering van eten, gezinssituatie, nieuwe huisdieren, nieuw meubilair, enz... Men kan deze gedragsproblemen trachten uit te sluiten, al ligt dit veel moeilijker dan bij de lichamelijke oorzaken. Wij gebruiken hier vaak Feliway®, een natuurlijke oplossing voor stressgerelateerde problemen bij de kat.

Feline Idiopatische Cystitis of idiopatische blaasontsteking

In heel wat gevallen gaat het om een blaasontsteking met een onbekende oorzaak, de zogenaamde idiopatische blaasontsteking. Deze diagnose valt enkel te stellen wanneer we alle voorgaande oorzaken van blaasproblemen uitgesloten hebben. Uw kat heeft dan wel een blaasontsteking, maar geen bacteriŽn, geen blaasgruis, geen afwijkingen in het bloedonderzoek of urine-onderzoek, geen afwijkingen van de blaas of blaaswand en er zijn geen aanwijzigingen voor gedragsrelateerde oorzaken of reactie op de therapie daarvoor. Er is geen duidelijke oorzaak te vinden en zodus ook geen eenduidige oplossing. De kans dat het ziektebeeld volledig verdwijnt is eerder beperkt. We richten onze behandeling tegen FIC dan ook naar het minderen van intensiteit en frequentie.