Spoedgevallen Operaties Registratie en chippen Dier verloren/gevonden Reizen Vlooienproblematiek Verbandzorg  Wat zijn spoedgevallen?

U kan bij ons altijd terecht voor spoedgevallen, doch is het erg belangrijk dat er ook dan eerst telefonisch wordt verwittigd. Op die manier kunnen wij ons doelgericht voorbereiden voor uw aankomst.
Hieronder vindt u een overzicht van symptomen en aandoeningen waarbij u best dringend een dierenarts consulteert.

 • Ernstige problemen met ademhalen: ademhalen met veel geluid, blauwe tong, snakken naar adem.

 • Snel dikker wordende buik: Uw hond probeert zonder resultaat over te geven en de buik wordt snel dikker achter de ribboog. Dit kan de beruchte maagverdraaiing zijn, vooral bij grote honden, met een diepe borstkast (dobberman, rottweiler, doggen, bouvier, duitse herder,..).

 • Ernstige bloeding die niet te stoppen valt door druk.

 • Zware allergische reactie op insectenbeet met lokale roodheid, haarverlies, veel likken en bijten, kan soms ook ademhalingsproblemen geven.

 • Plotse verlamming van de achterpoten of de vier poten.

 • Botbreuken, dier steunt hierbij niet meer op de poot, poot bungelt eraan.

 • Plots braken en diarree met bloedbijmengingen, met verzwakte algemene toestand (erg suf).

 • Diepe wonden met of zonder erg bloeden..

 • Bevallingsproblemen: voor eerste pup of kitten maximum 2 uur actief persen, erna maximaal gedurende half uur persen zonder geboorte van volgend jong, of langer dan twee uur niet persen terwijl men zeker is dat er nog een jong moet komen.

 • Epilepsieaanvallen: bij aanhoudende aanvallen of indien er meerder aanvallen optreden na mekaar.

 • Oogkwetsuur met een bloedend of erg gezwollen oog, of waarbij oog uit oogkas valt.

 • Oververhitting na lange tijd in auto (die niet noodzakelijk in de zon stond), zeer snel hijgen, soms coma. Probeer dier zo snel mogelijk af te koelen (met koud water op onbehaarde delen)

 • Niet kunnen plassen bij katers en reuen: constant willen plassen zonder resultaat of slechts een klein lekje.

 • Vergiftigingen: noteren welk gif dier heeft opgenomen en indien mogelijk bijsluiter of verpakking meebrengen.

 • Verkeersongeluk: steeds laten controleren op inwendige bloedingen en klaplong.